Đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam phải dùng công nghệ hiện đại nhất