HỘI THẢO CƠ HỘI VIỆC LÀM TẠI NHẬT BẢN 9/11/2018

Trung tâm nghiên cứu và phát triển Việt Nhật - Trường Đại học GTVT tổ chức Buổi hội thảo giới thiệu cơ hội du học và việc làm tại Nhật Bản.
Thời gian: 8h30 Thứ 6 ngày 9/11/2018
địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 4 - A8
 Thành phần: Các Thầy cô là thành viên của Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Việt - Nhật, mời các Thầy cô và các bạn sinh viên có quan tâm tham dự.
Thông tin về Trung tâm nghiên cứu và phát triển Việt Nhật: http://vijard.utc.edu.vn/