Trường Đại học Giao thông Vận tải CHÍNH THỨC công bố Điểm trúng tuyển Đại Học hệ chính quy Năm 2020

Trong đó, điểm chuẩn các ngành & nhóm ngành thuộc Khoa Cơ Khí - ĐH GTVT năm 2020 như sau:

1. Ngành Kỹ thuật Cơ khí: 23,1 điểm

2. Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử: 23,85 điểm

3. Ngành Kỹ thuật Nhiệt: 21,05 điểm

4. Nhóm chuyên ngành Máy xây dựng; Cơ giới hoá xây dựng cầu đường; Cơ khí giao thông công chính: 16,70 điểm

5. Nhóm chuyên ngành Kỹ thuật phương tiện đường sắt; Đầu máy toa xe; Tàu điện - Metro: 16,35 điểm

6. Chuyên ngành Kỹ thuật Máy động lực: 19,40 điểm

7. Ngành Kỹ thuật Ô tô: 24,55 điểm

Xin chúc mừng tất cả các thí sinh đã Trúng tuyển vào khoa Cơ khí nói riêng và trường Đại học Giao thông Vận tải nói chung !