THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY 5 NGÀNH THUỘC KHOA CƠ KHÍ NĂM 2021

(TUYỂN SINH VÀ ĐÀO TẠO TẠI HÀ NỘI – MÃ XÉT TUYỂN GHA)

1. Đối tượng tuyển sinh: Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (hoặc tương đương).

2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước.

3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển theo 4 phương thức

TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI CÔNG BỐ ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2020

Trường Đại học Giao thông Vận tải CHÍNH THỨC công bố Điểm trúng tuyển Đại Học hệ chính quy Năm 2020

Trong đó, điểm chuẩn các ngành & nhóm ngành thuộc Khoa Cơ Khí - ĐH GTVT năm 2020 như sau:

1. Ngành Kỹ thuật Cơ khí: 23,1 điểm

2. Ngành Kỹ thuật Cơ điện tử: 23,85 điểm

3. Ngành Kỹ thuật Nhiệt: 21,05 điểm