Khoa học công nghệ

NGHIỆM THU THÀNH CÔNG DỰ ÁN SẢN XUẤT THỬ NGHIỆM CẤP BỘ MÃ SỐ B2015-04-03DA

Trải qua quá trình nghiên cứu lâu dài, bền bỉ, nhóm nghiên cứu do PGS.TS. Đỗ Việt Dũng làm Chủ nhiệm dự án đã hoàn thành Dự án sản xuất thử nghiệm cấp Bộ "Hoàn thiện quy trình công nghệ chế tạo thiết bị đo, ghi tốc độ và áp suất đường ống hãm lắp đặt cho đầu máy xe lửa Việt Nam", mã số: B2015-04-03DA.

Ngày 28/2/2019, tại P401 nhà A1, Trường Đại học GTVT, nhóm thực hiện đã báo cáo và tiến hành nghiệm thu thành công trước Hội đồng nghiệm thu Cấp Bộ.