Thông báo: Buổi Giao lưu &Giới thiệu ngành nghề Đầu máy Toa xe và Tàu điện Metro

 
THÔNG BÁO
Về việc “Giao lưu & Giới thiệu ngành nghề Đầu máy Toa xe và Tàu điện Metro
Kính gửi: -   Lớp Kỹ thuật Cơ khí động lực 1 K59
                  - Lớp Kỹ thuật Cơ khí động lực 2 K59
                  - Lớp Kỹ thuật Cơ khí động lực 3 K59
                  - Lớp Tàu điện Metro K58
                   - Lớp Tàu điện Metro K57
                   - Lớp Tàu điện Metro K56

Hàng năm Bộ môn Đầu máy Toa xe tổ chức buổi giao lưu ngành nghề nhằm mục đích giới thiệu về mục tiêu đào tạo, chương trình đào tạo chuyên ngành do bộ môn quản lý; Giới thiệu cơ hội việc làm và các dự án đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao đã, đang và sẽ triển khai trong tương lai. Đặc biệt sinh viên sẽ được giao lưu với các Quý khách mời về ngành nghề, nhu cầu xã hội và cơ hội việc làm cho kỹ sư chuyên ngành Đầu máy Toa xe, Tàu điện Metro.

Với ý nghĩa của buổi “Giao lưu và giới thiệu ngành nghề Đầu máy Toa xe và Tàu điện Metro”, Bộ môn Đầu máy Toa xe xin mời các em sinh viên K59: Lớp Kỹ thuật Cơ khí động lực 1, Lớp Kỹ thuật Cơ khí động lực 2, Lớp Kỹ thuật Cơ khí động lực 3, Lớp Tàu điện Metro K58, Lớp Tàu điện Metro K57, Lớp Tàu điện Metro K56 và các sinh viên quan tâm đến dự buổi giao lưu.

Thời gian:     8h30’ ngày 28 tháng 10 năm 2018 (Chủ nhật)
Địa điểm:      Phòng 202 nhà A2 - Trường ĐH GTVT
Trân trọng cảm ơn !
Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2018
TM. BỘ MÔN ĐẦU MÁY TOA XE
Trưởng Bộ môn
(Đã ký)
TS. Phạm Lê Tiến